Salon Sui­ten
PROGRAMM
Salon Sui­tenSalon-Suite für Vio­li­ne Solo Nr. 1, Op.12
Ele­gie
Scher­zo Tris­te
Leg­gie­ro Jazz

Val­se Muset­te
Wal­zerSalon-Suite für Vio­li­ne Solo Nr. 2, Op.12
Tan­go
Klez­mer
Taran­tel­la
Blues
Boo­gie-Woo­gieSalon-Suite für Vio­li­ne Solo Nr. 3, Op.12
Dixie­land
Rag­time
Charles­ton
Fox­trott
The Coun­try Train


Salon-Suite für Vio­li­ne Solo Nr. 4, Op.12
Hard Rock
Rock’n Roll
Soft Jazz
Indi­sche Fan­ta­sie
Hawai­i­an Dream


Salon-Suite für Vio­li­ne Solo Nr. 5, Op.12
In Modo Lati­no­ame­ri­ca­no
Fla­men­co
Hora
Csár­dás
Humo­res­ke


Salon-Suite für Vio­li­ne Solo Nr. 6, Op.12
Eng­lish Waltz
Gavot­te
Sici­lia­no
Pol­ka
Länd­ler


Salon-Suite für Vio­li­ne Solo Nr. 7, Op.12
Chi­ne­si­sche Win­ter­land­schaft
Bur­les­ke
Mazur­ka
Polo­nai­se
Menu­ett


Salon-Suite für Vio­li­ne Solo Nr. 8, Op.12
Reel
Schot­tisch
Tre­pak
Bos­sa Nova
Haba­ne­ra